Anmälare och skadeorsak

Om du vill anmäla flera olika sjukdomar, olycksfall eller andra skadehändelser – för smidigare betjäning var vänlig och gör en skild skadeanmälan för varje skada/sjukdom.
Vi behandlar våra kunders personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och övrig dataskydds- och försäkringslagstiftning. Här kan du läsa mer om vår hantering av personuppgifter https://www.if.fi/sv/hantering-av-personuppgifter
Sjukvårdsförsäkring för anställda/HälsoPlus
Från denna försäkring kan man söka ersättning för kostnader för sjukdom och olycksfall i enlighet med för-säkringsskyddet.

Olycksfallsförsäkring
Från denna försäkring kan man söka ersättning för kostnader för olycksfall i enlighet med försäkringsskyddet.

Reseförsäkring
Från denna försäkring kan man söka ersättning för kostnader för olycksfall i enlighet med försäkringsskyddet.

Kommenderingsreseförsäkring
Från denna försäkring kan du söka ersättning för kostnader för skada under kommenderingsresa. Det kan handla om sjukdom under resa, olycksfall under resa, annullering av resa eller försening/avbrott av resa. Om försäkringen även omfattar hälsovårdsskydd, kan du söka ersättning för det.

Skadeorsak

Jag söker ersättning: *

 
Skadeorsak: *
Om din försäkring börjar med 000 har försäkringsnumret 10 siffror.Om du vet objektskyddsnumret kan du ange det i fältet för objektskydd (3 siffror).

Om din försäkring börjar med 009 har försäkringsnumret 13 siffror. Ange de första 10 siffrorna i fältet för försäkringsnumret och de 3 sista siffrorna i fältet för objektskyddet.

Om ditt försäkringsnummer börjar med SP, ange hela försäkringsnumret, inklusive SP, i fältet för försäkringsnumret. Fältet för objektskyddsnummer bör lämnas tomt.

Försäkringsinformation

Försäkringsnummer *
   
Skydd för objekt
   

Anmälare

Om du fyller i blanketten i stället för en annan person (den försäkrade) ska du här ange dina egna kontaktuppgifter. Om du fyller i skadeanmälan som representant för ett företag ska du också ange företagets namn.
Efternamn *
 
Förnamn *
 
Företag
E-postadress
 
Telefonnummer
 
Om du också är försäkrad och/eller ersättningstagare kan du välja dessa alternativ, varvid dina kontaktuppgifter fylls i automatiskt i dessa fält.
Anmälaren är också :